Политика за поверителност

Тази политика за поверителност се отнася за уеб сайта на Хотел Панорама гр. Велико Търново и модула за онлайн резервации. Тя не се отнася към събирането на информация чрез други канали. Ползвайки нашия уебсайт се съгласявате със събирането, употребата и разкриването на Вашата информация, както е обявено по-долу в тази политика. В случай, че не сте съгласни, моля не използвайте този уебсайт.

Политиката покрива обработката и защитата на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента).

Ние се съобразяваме с важността на неприкосновеността на живота и се ангажираме да спечелим доверието на нашите клиенти, като приемаме високи стандарти за защита на личната информация. Нашите правила описват вида лична информация, която събираме и получаваме, обстоятелствата, при които събираме или получаваме лична информация, правилата и процедурите, които сме установили, очертаващи нейното използване и съхранение, както и споделянето на определени видове лична информация при определени ограничени обстоятелства, процедурите, които трябва да следвате, ако имате някакви въпроси или искания по отношение на личната Ви информация или на нашите правила и процедури, както и данни за лицето, към което трябва да бъдат насочени такива въпроси или искания, както и средствата, с които да комуникирате с това лице.

По-долу ще намерите информация:

 • относно отговорното за обработването на Вашите данни лице;
 • какви категории лични данни обработваме;
 • при какви условия обработваме данните;
 • относно целите и правните основания за обработването;
 • срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;
 • как да упражните правата си съгласно ОРЗД(Общия регламент относно защитата на данните)
 • както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите данни с трети лица.

В тази политика Настоящият документ представлява известие за поверителност по смисъла на ОРЗД. Той е изготвен от „Аркус- Строй“ ЕАД Хотел „Панорама“ (по-долу „Хотелът/а“), регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: BG104609900, с адрес адрес: гр. Велико Търново ул. Никола Пиколо ?8.

В тази политика лични данни означава информация за Вас, която може да Ви идентифицира лично като например Вашите имена, e-mail адрес или телефонен номер. Тя също така включва информация за предпочитанията на клиентите, когато такава информация се предоставя или записва от нас в процеса на предоставяне на услуги на физически лица.

ТИПОВЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ

 • Информация за контакт: име, имейл адрес, телефонен номер или пощенски адрес, в случай че ни изпратите запитване или в случай, че се абонирате за нашият бюлетин
 • Информация за престоя на госта и лоялност: дати на пристигане и заминаване, закупени услуги, специални желания и предпочитания, ползване на отстъпки за лоялност, в случай че направите резервация.
 • Информация за бизнес или фирма: контакт или друга свързана информация за Вашия бизнес, в случай че се организира мероприятие или в случай че Ваши служители или посредници използват своя фирмен профил, за да работят с нас.
 • Информация, която предоставяте: запитвания, отзиви за хотелските услуги, кандидатури за работа и др.
 • Информация за ползването на сайта: Може да научите повече за информацията за Вашето взаимодействие със сайта, както и за настройките и управлението й в нашата Политика за употреба на бисквитки.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

В контекста на дейността ни нормално е необходимо събирането и обработването на информация относно нашите клиенти. Информацията се събира непосредствено и по-специално засяга вашето име и други идентификационни данни, данни за контакт (имейл, адрес, телефон) и др.

НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 • Информация, която предоставяте: в случай, че направите резервация онлайн или се свържете с нас.
 • От трети страни: от хора, упълномощени да действат от Ваше име – ако правят резервация за Вас, от социалните мрежи, доставчици на услуги за реклама и анализ.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

 • Използваме информация, за да отговаряме на Вашите запитвания: Ще използваме информацията, за да предоставим услугите, които сте заявили, като например да изпълним постъпило запитване за хотелска резервация.
 • Използваме информация за подобрение на сайта и услугите: Може да използваме Вашата информация, за да подобрим предлаганите от нас услуги. Също може да използваме Вашата информация, за да персонализираме Вашето туристическо изживяване в нашият хотел.
 • Използваме информация за анализ на ефективността на сайта: Може да обработваме Вашата информация на анонимна база, за да подобрим работата на сайта.
 • Използваме информация, за да комуникираме с Вас: Може да се свържем с Вас по повод на Ваша бъдеща резервация или събитие.
 • Използваме информация и по други начини, разрешени според действащото законодателство.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Осъществяването на формите на обработване, свързани с формата за онлайн резервация, изисква Вашето изрично съгласие да бъдете информирани по имейл или чрез обаждане. Съгласието си може да прпедоставите като отбележите съответната отметка в края на настоящото известие.

 

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Данните, обработвани за онлайн резервации, на основание изрично съгласие на клиента се съхраняват до оттегляне на съгласието, но не повече от 3 години след като са били предоставени, освен ако не сте подновили съгласието си за получаване на маркетингова информация.

С КАКВИ ПРАВА СЕ ПОЛЗВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИТЕ?

ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

 • право на достъп и информация относно обработването на вашите данни;
 • право на възражение срещу обработването, когато данните се обработват въз основа легитимния интерес на дружеството;
 • право да оттеглите съгласието си за обработка на данните, когато същите се обработват единствено въз основа на вашето изричното съгласие;
 • право на коригиране в случай, че данните, които съхраняваме за вас не са точни;
 • право да поискате „да бъдете забравен“, когато данните се обработват въз основа на Вашето съгласие или обработването поначало е незаконно.
 • право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).

ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

С оглед предоставяне на услугите ни, осигуряване на сигурността в Хотела и получаване на актуална информация може да предоставим Вашите данни на трети страни, както и на следните лица за посочените по-долу цели:

 • компетентни данъчни и други държавни органи при проверка;
 • при сливане или вливане данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени.
 • При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

 ИМАТЕ ПРАВО ДА ОТТЕГЛИТЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ

Може да контролирате инструментите на Вашите мобилни устройства. Може да изключите локацията или пуш нотификациите от мобилното устройство, което използвате. Тези настройки зависят от вида на устройството.

Стандартни мерки за сигурност

 • Потребители под 18 години: Сайтът е предназначен само за възрастни. Нямаме за цел да събираме информация за деца до 18 годишна възраст, с която могат да бъдат идентифицирани без разрешението на техните родител или настойник.
 • Линкове към сайтове на трети страни: Не носим отговорност за сайтове на трети страни, към които правим връзка, или за техните политики. Ако кликнете линк към сайт на трета страна, моля прочетете политиката за поверителност на другия сайт внимателно и изберете дали да продължите да го ползвате или не.
 • Запазване на данни: пазим информация, според законовите разпоредби, в срока необходим за извършване на дейностите, описани в тази Политика за поверителност.

 

ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

 • лично – гр. Велико Търново ул. Стефан Стамболов 63
 • с писмо - гр. Велико Търново ул. Стефан Стамболов 63
 • по факс – 062 650 434
 • на имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg;
 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.